1. 1.
    an itibariyle iktidarın yapmaya çalıştığı şeydir.
    1 ... underto