1. 1.
    Genelde güzel kişilerdir. Amaçları da belli değildir.
    ... trinitrotoluen