1. .
    (bkz: cem garipoğlu)
    ... chase the white rabbit