1. 1.
    insanların iki defa bakmaları ile reklamin amacina ulaşacağı gerçeği sorunsalidir.
    ... erectov