1. 1.
    hakkında çok az sayıda bilimsel araştırmanın olduğu bir alan.
    ... judas