1. 1.
    hemen tüm firavunlar öbür dünyaya inanıyorlardı.

    bir sorunsal olasi.
    1 ... erectof