1. 1.
    Bir Fetiş objesi olduğunu Öğrendiğmde beni dumura uğratan çizmedir.
    ... judas