1. 1.
    sahildeki camide yarin sabah namazindan sonra yapacağım aktivite.
    1 ... erectof