1. 1.
  maalesef vardır böyle birşey,bunun sebebi ise genel olarak türklerin tarihin bazı bölümlerindeçok fazla öne çıkmış olmasıdır.(öne çıkma deyince tabii bunu tümden başarı olarak görmek yanlış olur zira hitler de bütün tarih kitaplarına girebilmiş bir mahluktur.)Özellikle osmanlı nın gerçekleştirdiği fetihlerle kendisi ile hiç bir din,dil,milli bağı olmayan balkan ülkelerini 15.yy ın ortalarından başlayarak fiili olarak 19yy. un sonlarına kadar işgal etmesi bu durumu güçlendiren sebeplerden biridir.Zira bu ülkelerde yaşayan toplumlar hiçde öyle sanıldığı gibi ellerinde çiçekler* türkleri karşılamamış ve yönetimleri altında güllük gülistanlık yaşamamışlardır.Her fırsatta isyan çıkarmış ve türklere karşı düzenlenen haçlı seferlerinde haçlılar tarafında yer almışlardır.
  Bu toplumlar aydınlanma ve rönesans reformlarını yakalayamamalarını o sıralar tabii oldukları osmanlı anlayışına bağlarlar ve bu nedenle batı dünyasından koparıldıklarını ve bilimsel ve sanatsal açıdan batının gerisinde kaldıklarını dile getirirler.Bulgarlar,yunanlılar,makedonlar,romenler,macarlar,sırplar,boşnaklar ve arnavutlara göre türkler kendilerini zorla müslümanlaştırmaya çalışmıştı misal osmanlının güçlü olduğu zamanlarda bir müslümanın mahkemede şahitliği düzinelerce hristiyanınkinden makbuldu,islamı kabul etmeyen halk zorla göç ettiriliyor ,güzel olan genç kızları kaçırılıyor ve cariye olarak kullanılıyor,sağlıklı olan erkek çocukları yeniçeri veya enderun olmak üzere devşirme olarak alınıyor ve müslümanlaştırılıyor geçmişi ve ailesi siliniyordu.Bu zorunlu göçler ve müslümanlaştırma sonunda bulgarların 15.yy da 1300000 olan nüfusu yüzyıl sonra 260000 civarına düşmüştü ,kendilerinde yaygın olan görüşe göre bu 1300000 rakamı o zamanlardaki bir çok avrupa ülkesinden ileri idi ve bu azalma sayesinde bulgaristanın ilerlemesi ebedi olarak durdurulmuştu.
  Bir başka eleştiri ise vergileme sistemindeydi buna göre zaten çoğu çiftçi olan halk ürününün büyük kısmını devlete veriyor ,hele savaş sıralarında bu oran tamamına kadar çıkıyordu.Tüm topraklar padişahın malı sayıldığı için buna kimsenin itiraz etmek gibi bir hakkı yoktu.Savaş esnasında ise halk askerlerin yaptığı vandalizmden oldukça etkileniyor ve hiç bir ilgisi olmamasına rağmen sadece muharebeye giden yolun üstünde olan köyler askerler tarafından yağmalanıyor ve bombalanıyordu.
  Velhasılkelam yaklaşık 400 sene yönetilmeleri neticesinde bu halklarda türklere karşı derin ve silinmeyecek bir nefret oluşmuştur.kaynak http://www.bulgaria.com/history/bulgaria/under.html
  3 ... ratata
 2. 2.
  (bkz: ermeni soykırımı)
  2 -1 ... ratata
 3. 3.
  (bkz: son buyuk imparatorluk)
  1 ... child
 4. 4.
  Aslında son derece doğaldır.Çünkü adamların gördükleri türklerin yüzde doksanı dışarıya parayı kırmak,köşeyi dönmek hayalleriyle giden,yere tüküren bağıra çağıra konuşan tiplerdir.Sonra ecnebinin biriyle muhabbet ederkene ben hiç senin gibi türk görmdim sözüne şaşmamak gerekir.
  1 ... cemuzan