bugün

ülkemizde yaz dönemlerinde gerçekleşen yağış azlığı ve aşırı buharlaşma, kış ve bahar dönemlerinde azalan yağışların neden olabileceği durumdur. küresel ısınma başlıca etkendir. meydana gelebilecek su sıkıntısı düşündürücüdür.

hükümetçe ve halkımızca önlemler alınması ve halkımızın bilinçli olmasını gerektiren durumdur.