1. 1.
  yalçın küçük'ün eni geniş kitabıdır.

  (bkz: yalçın küçük)
  ... stratej
 2. 2.
  bir adım ötesi:

  (bkz: türkiye üzerine komplo teorileri)
  ... kutt
 3. 3.
  1980'lerin sonlarından itibaren yazılmaya başlanan, toplamda beş cildi ve 5000 sayfayı bulan, türkiye tarihinin eleştirel incelemesi olan kapsamlı çalışma.
  kitapta incelenen konular kronolojik bir çizgide anlatılır, onlarca ilginç bilgi ve belge oluk gibi akarken şaşırtıcı olurlar.
  kitapta, 1. ve 2. inönü savaşlarının söylendiği kadar büyük, kanlı ve önemli olmadığı genelkurmay belgeleriyle ispatlanır.
  ayrıca, kurtuluş savaşı yıllarında sovyetler ile ilişkilerin incelendiği kısımlar da ilginçtir.
  kitap, ilk baskılarını tekin yayınlarından yapmıştı, yakın zamanda ise salyangoz yayınlarıtarafından tek ciltte genişçe bir özet baskısı yapıldı.
  (bkz: yalçın küçük)
  1 ... yage1497
 4. 4.
  dikkatli bakıldığında aslen o dönem için türkiye solu'nda bir kopuşu da, koparken ise bir sıçrayışı temsil eden bir kitap. bugünkü anlamıyla bakıldığında bir kez daha stratejik ipuçlarını taşıyan kitaptır. 1960'larda doğan avcıoğlu'nun -her ne kadar eksik olsa da- türkiye'nin düzeni isimli kitabı nasıl bir sıçrayışı temsil ediyorsa, türkiye üzerine tezler'de aynısnı temsil eder. ne gariptir 1978 yılında çıkan kitap o dönem fazla ilgi çekememiştir 12 eylül yüzünden.
  1 ... kisil