1. 1.
  ilhan berk şiiri :

  Senin üstündedir
  Ne varsa yalnızlık, fakirlik namına
  Sevmek, yaşamak aşkına
  Devam eden ve edecek olan adına
  Nasırlı elden sarı yüzden yana
  Yani ne varsa yorgun, fakir halkım adına
  Senin üstünedir.

  Sen âhı ekenin biçenin
  Sen âhı taş kıranın, şarkı söyleyenin
  Trenler ki senden geçer
  Başı açık yalnayak halkım senden geçer
  Türkülerin en hazinleri senin üzerinedir
  Anamın, kardeşimin, kavmimin göz yaşı senin üzerinedir
  Halkım arabacısı, köylüsü, ırgatıyla senindir
  Ben bütün şiirlerimle halkımın.

  O ovalar ne öyle, birbiri arkasına akıp durur?
  O yorgun o soluk o namuslu yüzler o erkek bakışlar
  O gökyüzü, sarı, kırmızı, mavi say sayabildiğin kadar
  Ya o şehirler, vefakâr Antep, zalim istanbul, kanlı Zonguldak?
  Köyler, bozkırlar, kasabalar?
  insanlar ki çıkık elmacık kemikleri acayip elleri, ayaklarıyla
  durmuşlar veya yürüyorlar
  Zile'de kör bir adam gelip geçen trenlere türkü söylüyor
  Sıvas'dan bıçak satıcılarının sesleri geliyor
  Pis, fakir o canım Kürt köyleri arkalarını dağlara dayayıp
  görünmez olmuşlar
  Peşleri sıra tuz gölleri, nehirler gökyüzü kayıyor.

  Sen bir kenara durmuş bakıyorsun
  Dağlar senin önünde gelip durur
  Yol senin serine görünür
  Kötüsü sana vurur rüzgârın
  Eğrisi sana yağar yağmurun
  Ekmeğin karası sana düşer.
  Sen şu koca Türkiye toprağı
  Sen Yunus'un, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan Abdal'ın vatanı
  Sen kimsesizliğimizin, büyük yalnızlığımızın, alın terinin
  memleketi
  Gözümüzün içindeki sarılık
  Avucumuzun içindeki yara
  Sen her gün biraz daha bağlandığımız
  Her gün bizi bağlayan hayata
  Tuzu ekmeği şiirimizin
  Sen çarık, potur, kuşak
  Sen çavdar ekmeği, mısır ekmeği, buğday ekmeği
  Dinlenmekten yorulmuş toprak, durgun sular, ihtiyar dağlar

  Karakollar, hapishaneler, okullar
  Yani yirmi milyonun kederi
  Yani yirmi milyonun ümidi
  Sen büyük kederimiz
  Sen büyük ümidimiz
  Düzülse sana düzülür destan
  Yakılsa sana yakılır türkü
  Ama şüphesiz en insancası işin
  Devam etmektir yaşamaya.

  Türkiye Şarkısı
  2 ... tatanka yotanka