1. 1.
  ülkesini vatanını peşkeş çekmeğe meraklı zavallı beyinciklerin türkiye de nedense fazla olmasıdır. rahatlık batıyordur hepsine. dört bir elden uğraşırlar yıllardır başarılı olamamışlardır. neyi gerçekleştirmeye çalışırlar anlaşılmaz. sanırsam hepsi ebesinin bilmem neresini görmeye çok hevesli tiplerdir.
  2 -2 ... jaspe
 2. 2.
  ülkenin biraz toparlanır gibi olduğu zamanlarda, hemen ortaya çıktıklarından doğruluğu tartışılmaz tespittir. yapmayın yazıktır!*
  4 -1 ... sekerpinar
 3. 3.
  (bkz: kontrgerilla)
  (bkz: ergenekon terör örgütü)
  -5 ... kutt
 4. 4.
  Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

  Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
  2 -1 ... esprimakinasi