1. 1.
    tüüüürk önde tüüürk ileri diye devam eden 10.yıl marşının bir ara gazıdır...
    1 -1 ... suvi