1. 1.
  Türk ulusunun çeşitli lehçelerinde yeni yıl kutlamaları  Yeni yılınız kutlu olsun! (Türkiye Türkçesi)

  Yeni iliniz mübarek olsun! (Azerbaycan Türkçesi)

  Canga cılıngız kuttı bolsın! veya Cana cılınız ben! (Kazak Türkçesi)

  Cangı cılıngız kuttu bolsun! (Kırgız Türkçesi)

  Yengi yılıngız mübarek bolsun! (Özbek Türkçesi)

  Teze yılınızı gutlayaarın! (Türkmen Türkçesi)

  Yengi yılıngızğa mübarek bolsun! (Yeni Uygur Türkçesi)

  Canga cılıngız kuttı bolsın! (Karakalpak Türkçesi)

  Sezne yanga yıl belen tebrik item! (Tatar Türkçesi)

  Yanı ılınız kaırlı (mubarek) olsun! (Kırım Tatar Türkçesi)

  Hezze yangı yıl menen kotlayım! (Başkırt Türkçesi)

  Cangngı cılığıznı alğışlayma! (Karaçay-Malkar Türkçesi)

  Yana yılınız men! (Nogay Türkçesi)

  Yangı yılıgız kutlu bolsun! (Kumuk Türkçesi)

  Yeni yılınızı kutlerim! (Gagauz Türkçesi)

  Sizni yanhı yıl bıla kutleymın! (Karay/Karaim Türkçesi)

  Naa çılnang alğıstapçam şirerni! (Hakas Türkçesi)

  Caa çıl-bile bayır çedirip or men! (Tuva Türkçesi)

  Slerdi cangı cılla utkup turum! (Altay Türkçesi)

  Naa çıl çakşı polzun! (Şor Türkçesi)

  Ehigini şanga cılınan eğerdeliibin! (Saha / Yakut Türkçesi)

  Sene sul yaçepe salamlatap! (Çuvaş Türkçesi)
  10 -2 ... alpturktigin
 2. 2.
  türk ulusunun değil, türk etnisinin farklı kollarının dillerinde kutlamalardır. türkiye ulusunun dillerinin başlıcaları ermenice, kürtçe ve türkçedir.*
  2 -21 ... dr cureklibatur ve bay arkin
 3. 3.
  Türkiye cumhuriyeti'nin resmi dili türkçedir. bkz: anayasa!,

  Edit: gene birilerinin zoruna gitmiş. o zoruna gidenlere gazi mustafa kemal atatürk'ün bir vecizesi ile cevap veriyorum: bu memleket tarihte türk'tü. hala türk'tür; ve ebediyyen Türk kalacaktır!

  Siz yırtının siyasi iktidar size müsamma gösterse bile Türk milleti göstermiyecektir kanı ve canı pahasına bu ülkeyi türk olarak koruyacaktır!

  (bkz: istiklal savaşı)
  (bkz: çanakkale savaşı)
  (bkz: kürt isyanları)
  (bkz: terörle mücadele)

  Daha çok örnek verilebilir!
  6 -4 ... alpturktigin
 4. 4.
  anadili türkçe olan ülkelerin bizden biraz farklı olan lehçelerinde, yeni yıl kutlaması anlamına gelen cümleler.

  ayrıca:

  Birleşmiş Milletler'in 1990 yılına ait istatistiklerine göre türkçe, 165 milyon dolayında kişi tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.

  yukarıda örnekleri verilenler türkçe'nin lehçeleridir. fakat uzun yıllar esareti altında kaldıkları sscb dilinden etkilenmiştir. nasıl ki biz arapça-farsça'dan etkilenmişsek.

  türkçe ve lehçelerini dünya dillerinden ayıran özellikler :

  -Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna mensuptur.
  -Türkçe eklemeli (sondan eklemeli) bir dildir. değişmez kökler, yapım ve çekim ekleri vardır. Öncelik yapım eklerinindir. Yapım ekleri anlam; çekim ekleri de görev belirler.
  -Türkçede kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. Ünsüzler arasında da sertlik-yumuşaklık uyumu vardır.
  -Söz diziminde kelimeler yardımcı öğelerden ana öğeye doğrudur.

  kaynak dilbilgisi dersi lise müfredatı.
  3 ... happylover
 5. 5.
  (bkz: turkcenin sive lerinde yeni yil kutlama lari)
  ... kechi
 6. 6.
  yıl sözcüğünün fpnetik değişimle ıl,çıl, şıl olduğunu gösteren kutlamalardır. ayrıca dkkatle incelendiğinde hangi şivelerin birbirne daha yakın olduğu görülebilir. zorlarsanız hemen hepsini anlayabilmeniz mümkündür.

  ayrıca türkÇedir hepsi.
  2 ... xargn