1. 1.
    prof. dr. tuncer gülensoy'un türk diliyle ilgili her şeyi sığdırmayı çok iyi başardığı kitabıdır. kitapta, altayistik meselesi, türk dili tarihi, alfabeler, temel eserler, türk şive ve lehçeleri hakkında genişçe bilgiler yer almaktadır. ayrıca kitabın bir bölümünde türk dili genel hatlarıyla ingilizce olarak anlatılmıştır. anlatım bozukluklukları, anlatım biçimleri, kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon türleriyle ilgili bilgiler de verilmiştir.
    1 ... jikase