1. 1.
    Bir yeşim Salkım hanım'ın taneleri değildir. Evet.
    5 ... lucianus