1. 1.
    jakobenizm içinde "toplumu dönüştürme" gibi bir dşünceyi barındırdığı için, tüm devrimler/ihtilaller jakobendir demek daha doğru olur kanaatindeyim.
    1 ... martin edilen
  2. 0.
    jakobendir çünkü onların düşündüğü iyi şeyler halk içinde geçerlidir. lider ne istiyorsa halkta onu ister. Toplumun değerleri, kültür yapısı dikkate alınmaz çünkü lider istiyodur.*
    ... southpark