1. 1.
    Grafiker etnik esintiler katmış ya la.
    ... centurion