1. 1.
    Aklını başına getirecek eylemdir üstelik bedavadan keselenmiş olur.
    ... fyodor paskevich