1. 1.
    vatanı milleti, ülkeyi kurtaracak, dogmaları yıkacak, çağ atlatacak (!!!) gençlerdir. ama bunları heb ameriga gapıyor.
    1 ... ilgisiz ve sorumsuz insan