1. 1.
    cümle içinde kullanılması entel havası verebilir.
    -1 ... monk of monkmountain