1. 1.
    mümkündür. geçen gün annem yaptı çok iyi oluyor. evet.
    ... we did it