1. 1.
    olasi basarili bir fikirdir...
    ... erectof