1. .
    doğru önermedir. evlada karşı sorumluluklar vardır, sevgi gösterisini lakiyitlik olarak anlayıp, azabilir kendisi.

    torunda ise normal şartlar altında sorumluluk yaklaşık sıfır olduğundan, coşulur, abartılır. oluşan lakayatliğin bedelini ise daha sonra, torunu hizaya sokmayan çalışan evlat öder.

    lakin bunun tersi yönünde, kendimden bir örnek vericek olursam; bi keresinde ben çocukkene üç aylığına dedemle birlikte kalmak zorunda kalmıştım. rahmetli iki gün de öyle bir değişmişti ki otoriterlik bakımından, pederi mumla arar olmuştum.
    6 ... indoor rain