1. 1.
    camdan içeri giren top sonrasında balkona çıkıp çocuklara söylenen ihtar cümlesidir.
    ... cagliari