1. 1.
  jean jacques rousseau nun fransız ihtilaline dogrudan sebep oldugu eseri.
  ... rockonbaby
 2. 2.
  Toplum yaşamının, devletin ve tüzenin, toplum üyeleri arasında yapılmış bir sözleşmenin sonucu olduğunu ileri sürer.
  (bkz: baruch spinoza)
  (bkz: thomas hobbes)
  (bkz: jean jacques rousseau)
  1 ... vend avesta
 3. 3.
  literatürde (ya da en azından türkçe çevirilerde) daha çok "toplum sözleşmesi" olarak geçer.

  hobbes'un "insan insanın kurdudur" lafına inanan ve herşeyin bireylere bırakıldığı takdirde kaos ortamının doğacağını düşünen, dolayısıyla insanların bazı haklarını bir üst kuruma devretmesi konusunda anlaşmalarını ifade eden sözleşmedir.
  ... eski liberal
 4. 4.
  (bkz: toplum sözleşmesi)
  ... stalker
 5. 5.
  Toplumsal sözleşme veya sosyal sözleşme; bireylerin karşılıklı uzlaşma, bazı kurallara uymak üzerinde anlaşma ve birbirlerini şiddet, sahtekarlık veya dikkatsizlikten korumak için birleştirdiğini varsayan bir kavramdır. insanlar arasındaki kullanımı, insanların bir devlete ya da otoriteye bağımsızlıklarının bir kısmından hukukun üstünlüğü anlayışı ile vazgeçmeleridir. Yönetilenler tarafından, bir takım bazı kurallar ile yönetilme üzerine anlaşma olarak da düşünülebilir.

  Toplumsal sözleşme kuramı, meşru devlet otoritesinin yönetilenlerin izni ile oluşması gerektiğinin önemli bir destekçisi olmuştur. Bu tür teorilerin genel olarak başlangıç noktasını, sosyal düzenin hiç olmadığı bir ortamdaki insanın doğasının incelenmesi oluşturur. Bu durumda bireyin davranışları sadece kendi kişisel gücüne ve bilincine dayalıdır. Bu başlangıç noktasından itibaren, toplumsal sözleşme kuramcıları, neden bir bireyin politik ve ekonomik düzenlilikten faydalanmak için kendi rasyonel çıkarlarından ve doğal özgürlüklerinden gönüllü olarak vazgeçtiğini ispatlamaya çalışırlar.

  Thomas Hobbes (1651) ve Jean-Jacques Rousseau (1762) toplumsal sözleşme kuramının en ünlü filozoflarıdır. Bu filozofların teorik çalışmaları anayasal monarşi, liberal demokrasi ve cumhuriyetçiliğin temelini hazırlamıştır.
  ... turkmen balasi