1. 1.
  sosyoloji alanında yıllardır tartışılan ve tam olarak oturmamış, içeriği tam olarak oluşturulamamış bir kavram.
  toplumsal cinsiyet; toplumun sahip olduğu, toplumsal alanlarda sözü en fazla geçen cinsiyettir. ataerkil toplumlarda toplumsal cinsiyet erkeklikle ölçülür. feminist hareketler ataerkil topluma dolayısıyla toplumsal cinsiyetin erkek olmasına verilmiş bir direniş hareketidir.
  3 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  kadınlık ve erkekliği birbirinden farklı iki dünya olarak biçimlendiren ve son yıllarda iktisatçı, sosyolog ve daha özelde sosyal psikolog, antropolog ve feminist kuramcıların artan bir ilgi ile inceleme alanına girmiş; günlük hayat pratiklerinden ekonomik sistemlere kadar geniş bir yelpazede yaşamı cinsiyete dayalı katmanlaşmaya sürükleyen önemli bir faktördür.
  Toplumsal cinsiyet feminist teoride değişik anlamlara tekabül eder ve bu da tek bir tanım yapma olanağını güçleştirir. Kavram, öncelikle cinsler arasındaki farklılığın sadece biyolojik olmadığını vurgulamak için kullanılmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkekler arasındaki farklılıkların sadece biyolojik farklılıklar olmadığını vurguladığı gibi, bu biyolojik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ve kültürel farklılıkları işaret etmek için kullanılmaktadır. Yani sabit ve evrensel olmayan, toplumsal değişim süreçlerinde dönüşen kişilik özellikleri, roller gibi kategoriler toplum tarafından oluşturulmaktadır.
  Sosyal ilişki temelinde toplumsal cinsiyeti açıklayan yaklaşım, kadın ve erkek olmanın kurumsal alandaki kaynaklara giriş, kaynakların kullanım hakları ve kontrolü noktalarına dikkat çeker. Kadın ve erkek farklı kimlikleri ve rol kalıpları sürekli bir mücadele ve çelişki alanıdır. Fakat bu yaklaşım tarihe ve incelediği sosyal çevreye göre değişiklik göstermektedir.
  Post-modernizm ile beraber toplumsal cinsiyet kavramı farklılığı, marjinalliği ve ''öteki''ni analiz etmeye başlamış ve cinselliğin kavramlaştırılma biçimlerine olan etkisini vurgulamıştır. Bunların da ötesinde tüm bu ayrımcılığın kadını baskı altına aldığı ve erkeği avantajlı bir konuma geçirdiği üzerinde durulmaktadır. Bütün güç ilişkilerinde bir cinsiyet temeli olduğunu düşünen bazı post-modern kuramcılar var olan ve görünür kılınan cinsiyet kimliklerinin cinsiyet ayrımcılığı sebebi olduğunu söylemektedirler.
  1 ... mabel
 3. 3.
  (bkz: gender)
  2 ... pyndemonium
 4. 4.
  toplumsal cinsiyetimiz ve rollerimiz doğduğumuz anda belirlenir. kız bebeğe pembe, erkek bebeğe mavi patik daha doğmadan örülmüştür. bebekler doğduktan sonra kız bebeğe oyuncak bebek, erkek bebeğe ise oyuncak araba ya da tabanca verilir.
  2 ... garazeybek
 5. 5.
  (bkz: kadın doğulmaz kadın olunur)
  (bkz: simone de beauvoir)
  bir dönem feministler arasında gereksiz yere abartılmış olgudur. öyle ki toplumsal cinsiyete eğilmeyen feministler küçümsenmiştir.
  bir tanımlama getirecek olursak kadınlık ve erkekliği üreten kültürel süreçleri ve bağlamları içeren, kişinin toplumdaki cinsiyetini seçmekte ne kadar özgür olduğunu ortaya koymaya çalışan olgudur. ayrıca ataerkil sistemde kadının ikincilliğinin kaynağının da toplumsal cinsiyet olduğu söylenebilir. fakat bu kavram halen tartışmalıdır. yapılması doğru olan biyolojiyi ve zihniyeti birbirinden tamamen ayırmadan tahlil yapmaya çalışmaktır.
  2 ... zenobia
 6. 6.
  kadınlık, erkeklik ve eşcinselliğin çeşitli veçhelerini içeren ve biyolojik cinsiyetle karıştırılmaması gereken kavramsallaştırmadır.
  2 ... kopekli koyun uysal kemikcisi
 7. 7.
  kadın ve erkeğe özgü rol ve statüden ziyade, toplumun bizi cinsiyet açısından nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğünü belirten kavramdır.
  3 ... narsistisyan
 8. 8.
  --spoiler--
  toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı işbölümü ve biyolojik cinsiyetler arasındaki toplumsal ilişkileri vurgulamak amacıyla, toplumda sadece kadının değil erkeğin de pozisyonunu işaret eden bir kavramdır.
  --spoiler--
  2 ... akrep23
 9. 9.
  Toplumsal cinsiyet rolleri yüzyıllar sürecinde kurulan, yazılı ve yazısız tüm kuralları etkileyen ve o kurallardan etkilenen yaşama yönergemiz.

  Bu yönerge neyi nasıl yaşayacağımızı emrediyor. Örnek üzerinden gitmek daha açıklayıcı olabilir. Bir bebek doğmadan odası, kıyafetleri, oyuncakları hazırlanır. Kız çocuğu ise doğacak olan insan, pembe patikler, zıbınlar, havlular, bez bebekler, aynalar, taraklar hazır edilir. Erkek çocuğu için mavi ve tonları tercih edilir ve silahlar, arabalar satın alınır. Doğmadan birileri bizim için düğmeye basmıştır yani.

  kaynak;
  http://www.erkeklikistisnaibirdurumdur.com
  2 ... jeru
 10. 10.
  Biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır.
  2 ... a la folie