1. 1.
    Toplum tarafından her fırsatta zulmedilen, somut olmayan ortak bir mutabakatla hayatı sikilmeye and içilmiş insan topluluğudur. Asla topluma ait olmamakla birlikte ne çektiyse homo sapiens denen aşağılık türün değer yargıları ve anlayışları yüzünden çekmiştir.

    Kimileri toplum bile farkında olmadığı halde bunun farkına vararak kendilerini gizlemeyi bilmişler, planlar kurma ve yürütme amacı gütmüşlerdir. Toplumdan alacakları intikamı beklemektedirler.

    Sikik toplumsal atıklar.
    ... icimi dokmeye geldim