1. 1.
    Zekaya toplum içindeki bakış. Toplumu çökertmeye odaklı girişimlerde bulunanlar toplumda zeki olarak adlandırılmazlar. Onların bir parçası olursan, ilerlemeci olursan, bilimin kölesi olursan onlar sana değer verir. Toplum için bir şey üretmelisin diğer insanlara fayda sağlamalısın ki sana zeki desinler. Bu yüzden farkındalık denilen kavram toplumsal bakış açısıyla değer verilen toplumsal zekadan daha önemli bir noktaya gelmiştir. insanın beynini kullanabilmesi insanın bunu toplum yararına yapmasıyla iç içe değildir.
    1 ... prensest