1. 1.
    ümmetin birbirine kayı kayı vermesi için elzemdir.
    1 ... asuregibisurat