1. .
    dünyanın yuvarlak oluşundan çıkarılabilir.
    ... howhigh