1. 1.
    Iki tane islami olmayan isimdir.
    ... dilci