1. 1.
    Sünnete uygundur.

    Selam ve bol sıfır ile.
    ... templier