Advertisement

 1. 1.
  Akımlar
  Klasikçi Tiyatro
  Romantik( Coşumcu) Tiyatro
  Doğalcı(Naturalist)Tiyatro
  Simgeci Tiyatro
  Dışavurumcu (expresyonist) Tiyatro

  Gerçekçi Tiyatro

  Eleştirel Gerçekçi Tiyatro
  Toplumcu Gerçekçi Tiyatro

  +Epik Tiyatro
  Uyumsuz Tiyatro
  Ezilenlerin Tiyatrosu

  +Tiyatro Tarihi
  Dünya Tiyatrosu Tarihi
  Antik Yunan Tiyatrosu
  +Antik Yunan Tragedyası
  Aiskhilos
  Sofokles
  Euripides
  +Antik Yunan Komedyası
  Aristofanes
  +Roma Dönemi Tiyatrosu
  +Roma Dönemi'nde Anadolu Tiyatrosu
  +Ortaçağ Tiyatrosu
  +Rönesans Tiyatrosu
  Rönesans italyan Tiyatrosu
  Rönesans ingiliz Tiyatrosu
  Rönesans Fransız Tiyatrosu

  Aydınlanma Dönemi Tiyatrosu
  Romantik Tiyatro
  +Türkiye Tiyatrosu Tarihi

  +Geleneksel Tiyatro
  Köy seyirlik
  +Halk Tiyatrosu
  Kukla
  Gölge oyunu
  Ortaoyunu
  +Tanzimat Döneminde Türkiye Tiyatrosu
  Güllü Agop ve Osmanlı Tiyatrosu
  Ahmet Vefik Paşa ve Bursa Tiyatrosu
  +Meşrutiyet Döneminde Türkiye Tiyatrosu
  +Cumhuriyet Döneminde Türkiye Tiyatrosu
  +Darülbedayi
  2 ... gecesi
 2. 2.
  konservatuvarlarda ve güzel sanatlar fakültelerinde oyunculuk bölümünde okuyan öğrencilerin zorunlu derslerinden biri.
  1 ... akrep23
 3. 3.
  antik çağ dan başlar. .*
  ... mashadov
 4. 4.
  türk dili ve edebiyatı bölümünde okutulan seçmeli derslerden biridir.
  ... alev alev
 5. 5.
  kalıcığını koruyabilmiş eserlerle devam etmektedir.
  ... efsaneazad
 6. 6.
  (bkz: efes antik tiyatrosu)

  gittim, gördüm. kentin kuruluş tarihi sanırım m.ö 6000'li yıllara dayanmaktaydı.
  ... ziggy marley
 7. 7.
  bizim de orta oyunumuz vardır; tiyatro tarihinden bir yaprak olarak...
  ... tahin ile pekmez
 8. 8.
  güzel sanatlar fakültesi sahne sanatları bölümü'nde "dünya tiyatro tarihi ve kuramları" adı altında görülen derstir.
  ... no soporto el rap