1. .
    2000 yılında bir araya geldi. Kadın sanatçılar olarak tiyatro sahnesinde yeni bir dil ve yeni bir biçem yaratmak için. Dünyadaki feminist ve kadın tiyatrolarını örnek alarak Türkiye'de yeni bir oluşumu gerçekleştirdi. Yedi yıldır toplumun her kesiminde olduğu gibi, tiyatro sahnelerinde de baskın olan erkek egemen söyleme karşı direniyor, başka bir dünyanın başka bir tiyatronun mümkün olduğunu gösteriyorlar. Adları bir öyküden geliyor: "Çocuklar kuş sürüsünden bir kuşu seçip, onu farklı bir renge boyarlar. Daha sonra onu sürünün içinde bıraktıklarında, diğer kuşlar bu boyalı kuşu kendilerine benzemediği ve onlardan farklı olduğu için öldürür." Toplumda simgesel olarak kadınların da boyalı kuş rolünü üstlendiğini düşünüyor boyalı kuşlar ve dünyadaki her türlü ayrımcılığa, aşağılamaya ve ezilmeye karşı perde açıyorlar. Dünyadaki kadınlar, boyalı kuşlar, farklılıklarından dolayı aşağılanıyor, nesneleştiriliyorlar, cin sel birer metaya dönüştürülüyor, dışlanıyor, işlerini kaybediyor, işkence görüyor, öldürülüyorlar. Boyalı kuşlar farklılıklarla birlikte yaşamayı savunuyor, farklılıklarını vurguluyor ve farklılığı savunuyorlar.
    (bkz: http://www.tiyatroboyalikus.com/)
    2 -1 ... iremim