1. 1.
    soylu biri olmayan, ve soylu bir güce sahip olmak için sürekli yanında moğol çağatay hanlığından isimleri kanka olarak yardımcı olarak gezdiren timur isimli şahsın türk tarihine verdiği zararlar.

    1-altınorda devleti'ni zayıflatması ile, bölgedeki rusların, slavların birleşerek güçlenmesini ve orta asya'ya doğru kaymalarını sağlamıştır. yani rusları güçlendirmiştir. altınorda'da tam bir türk devleti diyemeyiz yarı moğol bir devlet, ama o bölgede ruslara denge unsuruydular. timur bunları zayıflatınca slavlar büyük güç kazanıyor. timur'un ruslara karşı hiçbir operasyonu olmadığını da söyleyelim. yani sözde moskova'ya sefer yapacakmış da. yalandan hikayeler.

    2-anadolu, orta asya, kafkaslarda türklerle mücadeleleri. anadolu'daki istilasi ile siyasi ve ekonomik olarak anadolu türklerini 50 yıl kadar çöküntüde bırakmıştır. batıya yapılan akınlar durmuştur. fetret devri başlamıştır.

    bir de moğolumsu farsımsı bir tavır içerisinde olduğu için bütün türk hükümdarlarına da düşmanlığı vardı.
    1 -3 ... daikokuten