1. 1.
    Timbaland size neşet Ertaş gibi ücretsiz konser vermez.
    Neşet Ertaş'a Gel desen, ne yapar eder gelirdi.
    1 ... b0rtecine