1. 1.
    reisin sayesinde olacak olan hayirli olay.
    ... erectof