1. 1.
  her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır
  ... msd
 2. 2.
  gelir vergisi kanunun 37. maddesine göre her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. ayrıca yine söz konusu kanun maddesinde bu kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı kazançların da ticari kazanç sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

  1. maden, taş ve kireç ocakları, kum çakıl ve istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletmesinden ;
  2. coberlik işlerinden ;
  3. özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletmesinden ;
  4. gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden ;
  5. kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden ;
  6. diş protezciliğinden elde edilen kazançlar ve serbest meslek kazancı (avukatlar, doktorlar -hastanelerde çalışanlar hariç-onlar işverene tabi oldukları için memur sayılırlar- arzuhalciler, diş hekimleri, serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) elde eden mükellefler.
  ... headshotgg