1. 1.
    topraklamanın mınakoyacak şekilde olur. o elektrik toplanabilirse bir şehrin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabilir.
    ... mrtnyc