1. 1.
    olasi bir tuhaf ulke adıdır...
    ... erectof