1. 1.
    the the demek zorunda kalmaktir.

    selam ve ingilisçe duva ile.
    ... erector