1. 1.
  sara ahmed’in ilk olarak 2004 yılında yayınlanan kitabı. Türkçeye sel yayıncılık tarafından “queer düş’ün serisi”nin beşinci kitabı olarak “duyguların kültürel politikası” adıyla 2015 yılında çevrildi.

  kitabın girişinde, “hislerle yolunu bulmak” isimli bölümde kitapta yapacağı şeyi anlatır sara ahmed:

  “Duyguların kültürel politikası’nda, bireysel ve kolektif bedenlerin ‘dış yüzeyinin’ şekillendirilmesinde duyguların nasıl işlediğini soruşturacağım. Bedenler, nesnelerle ve ötekilerle kurdukları ilişkinin ta kendisinin şeklini alır. Analizimde, kamusal alanda dolaşan ‘ötekileri’ hislerimizin ‘kaynağı’ kabul ederek özneleri kolektiflerle eşleştiren metinlerin okumasını yapacağım.”

  bireysel olarak addedilen duygulara psikanaliz aracılığıyla makro bir bakış açısı sunuyor sara ahmed. sevgi, nefret, korku, iğrenme, utanç, acı duygularının kamusal alanda nasıl politikleştirildiği, özellikle milliyetçilikte özneler üzerinde bu duyguların nasıl işlediğini iyi bir biçimde açıklıyor.

  “Duygular, ötekilere yakınlaşma ya da onlardan uzaklaşma yönelimlerinin yanı sıra, zaman içinde eylemlerin tekrarıyla şekillenen bedenlerin yüzeylerinin kendilerini değiştirir. Hatta duyguları incelemek, bize tüm eylemlerin aslında tepkiler olduğunu gösterebilir, çünkü yaptıklarımız ötekilerle olan temaslarımızla şekillenir. Spinoza’nın deyişiyle ‘beden üzerindeki eylemin gücünün artması ya da azalmasıyla bedende meydana gelen değişiklikler’ olarak duygular, bedenlerin neler yapabileceğini şekillendirir.”

  ayrıca kitapta “queer hisler” ve “feminist bağlılıklar” adıyla iki bölüm daha vardır, bu bölümler de oldukça güzeldir.
  4 ... chaosmos