1. .
    - EN KASLI ARNOLD CiVARDANEGEZER DiYEREK BASLAMAK iSTERiM..
    1 -1 ... karpuzkabugu