1. 1.
    “soğuğa racon kesilmez” lafını duymayan adamdır.
    ... konkordato