1. 1.
    Stresi azaltan iki aktivitenin versusu.
    ... memelog
  2. 2.
    Şüphesiz ki Meme mıncıklamak. Rakipsizdir.
    1 ... cavaceylan