1. 1.
  Türkiye'de Cumhuriyetin ilanından ve özellikle de halifeliğin kaldırılmasından sonra iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı TBMM içinde karşı çıkışlar artmıştı. Bu muhalefet hareketi içinde bağımsızlık mücadelesinde önemli görevler almış Kazım Kara Bekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Adnan Adıvar, Rauf Bey gibi yurtseverlerde yer almıştı. CHP'nin özellikle laikleşmeyle ve batılılaşmayla ilgili politikalarına karşı çıkan bu kişiler 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Partinin programında şu esaslara yer verildi:

  1. Partinin ekonomik politikası liberalizmdir.
  2. Parti için ulusal egemenlik esastır.
  3. Parti özgürlüklerden yanadır.
  4. Parti, dinsel düşünce ve inanışlara saygılıdır.
  5. Parti, ülke yönetiminde merkeziyetçiliğe karşıdır.
  6. Parti, toplumsal ve siyasal yapılanmanın yavaş yapılmasından yanadır.

  11 Şubat 1925'de Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır çevresinde başlayan Şeyh Sait Ayaklanmasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 1925 tarihinde Takrir-i sükun Yasası'na dayanılarak hükümet tarafından parti kapatılmıştır.
  12 ... martyns
  #173246 :)
 2. 2.
  yüce atatürk'e olan düşmanlığın siyasi olarak ilk kez vücud bulmuş halidir.
  7 -8 ... real betis
  #1444777 :)
 3. 3.
  1924 yilinda ordunun siyasetle ugrasmasi yasaklaninca istifa eden subaylardan kazim karabekir, ali fuat cebesoy, rauf orbay, refet bele ve adnan adivar'in birleserek kurduklari, ekonomide liberalizmi benimsemis partidir. Partinin yaptigi calismalar seyh said ayaklanmasina sebebiyet verdigi icin 5 haziran 1925 yilinda kapatilmistir.
  3 -2 ... radament
  #1861877 :)
 4. 4.
  (bkz: seyh said ayaklanmasi)
  2 -1 ... radament
  #1861893 :)
 5. 5.
  bu fırkanın kapatılmasını izleyen süreçte aynı zamanda vekil olan 24 tane parti üyesinin tamamı tutuklanır ve altı tanesi asılır. artık türkiye'ye, muhalefetin tamamen tasfiye edildiği bir tek parti rejimi hakim olur.

  ayrıca, şeyh said isyanı gibi kapatılmasına gösterilen gerekçeler oldukça cılız ve inandırıcılıktan uzaktır, zira mustafa kemal zaten muhalif istemediğini belirtiyor, bazı konularda kendisinden az da olsa farklı düşünenleri dürüst olmamakla itham edebiliyordu.
  5 -3 ... anahtar
  #2886788 :)
 6. 6.
  türk tarihindeki ilk düzenli siyasi örgütlenmedir. 1909 yılındaki anayasa değişikliğinden sonra tam olarak yasallaşmış ve 1913 yılında ise siyasi partiye dönüşmüştür. ayrıca muhalefet kavramı türk siyasetine ilk kez bu partiyle girmiştir. sanıldığının aksine atatürk'e düşman parti değildir. çünkü kurucuları arasında kazım karabekir, ali fuat cebesoy, refet bey, adnan adıvar * gibi isimler vardır. ancak muhalefet yapmanın gereğince bir takım şeriat yanlılarının gazına gelip "partimiz dini inançlara saygılıdır" ibaresi dile getirilmiş dolayısıylada atatürk'ün partisini dinsizmiş gibi gösterilmiştir zaten kapatılmasıda bundan mütevelliddir.
  5 ... gimenez
  #3269361 :)
 7. 7.
  aşağıdaki nedenler ileri sürülerek 1925 yılında kapatılan parti.

  "Diyarbakır istiklal Mahkemesi'nin tatbikat ve mahkemeleri esnasında da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın resmî temsilcilerinin Fırka programındaki "dinî inançlara hürmetkâr olmak" esasını memleketi dinsizlerden kurtarmak (gibi) gericilik iddiasına telkin vasıtası yaptıkları ve bu yüzden son irtica ve isyanın tezahüratı esnasında birçok vahim olaylar meydana geldiği sabit olmuştur".
  5 ... stratosfer
  #3323399 :)
 8. 8.
  muhalefetin varlığının başlıbaşına rejim düşmanlığı sayıldığı ideolojilerin taraftarlarınca sevilmeyen harekettir. kazım karabekir paşa'nın da dahil olduğu kurucularına yapılan ithamlar tek kelimeyle komiktir.
  7 -6 ... ozgurluk
  #3323889 :)
 9. 9.
  bizzat atatürk'ün tavsiye ve isteğiyle kurulmuş (tek-el yönetimi engellemek amacıyla) fakat sonradan işgalcilerin, azınlıkların yuvası haline gelince kapatılması elzem olmuş partidir.
  7 -2 ... enes
  #3323934 :)
 10. 10.
  (bkz: seksizm)
  1 -1 ... osasuna
  #3323947 :)