1. 1.
    küsmek/darılmak anlamına geliyormuş, bugün öğrendim.
    ... napesend