1. 1.
    vurdulu-kırdılı, patlamalı-yok etmeli şiddet eylemlerini kast edebileceği gibi duygusal zarar eylemlerini de içerebilir.
    1 ... asiti kaçmış kola